Müşteri Hizmetleri
0 (212) 694 19 44
Sigorta > Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Özellikleri

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 
Bu sigorta, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder .

Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de  poliçede yazılı meblağ dahilinde ödenir.
 
İlave olarak aşağıdaki riskler de teminat altına alınabilir;

- İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
- İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları,
- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
- Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,
- Manevi tazminat talepleri

Bu sigorta da prim tespitine; faaliyet gösterilen iş kolu , işverenin talep ettiği tazminat limitleri, iş yeri güvenlik önlemleri, işçi sayısı, İşyerinde geçmişte gerçekleşen hasarlar etki etmektedir.

Talep Formu
Firma Adı :
Ad - Soyad* :
Mail* :
Telefon* :
Adres :
Notlar :